Photoshop-ի հավելումների մի քանի ռեսուրս

1054
08.09.2016

Այստեղ կարող եք գտնել մի քանի ռեսուրս, որտեղից կարող եք ներբեռնել տարբեր տեսակի հավելումներ Photoshop-ի համար։

Վեկտորային գրաֆիկա Photoshop-ի համար

Վեկտորային գրաֆիկայի տեսականի՝ shapes4free.com:

Հավելումներ Photoshop-ի համար

Այստեղից՝ brusheezy.com, բացի վեկտորային գրաֆիկայից (shapes), կարող եք ներբեռնել նաև այլ հավելումներ։ Օրինակ՝ Brushes, Patterns, Textures և այլն․․․